הזמנת קבוצות | חמשושי אנ"א

טופס הזמנת חמשוש לקבוצות

חמשוש קבוצתי מותנה במינימום משתתפיםבאיזו אכסניה תרצו חמשוש?האם יש תאריך מועדף?נשמח לקבל פרטים נוספים על הקבוצה