חמשוש חיפה | חמשושי אנ"א

חמשושים באנ"א חיפה

החמשושים הבאים: 14/2 | 21/3

חמשוש רב תרבותי בחיפה

יתקיים בתאריך 10/1

חמשוש אומנות בחיפה

יתקיים בתאריכים 14/2 | 21/3

איתכם לאורך כל הדרך!